Om oss

En av fem svenskar lever i dag med tandvårdsrädsla. För en av tio är tandvårdsrädslan så stark att de undviker att uppsöka tandläkaren, även om de besväras av smärta. Under 2021 instiftade tandvårdskedjan Aqua Dental Tandvårdsrädslans dag den 24 augusti med syfte att sprida kunskap, belysa ämnet och hjälpa dessa individer att få den hjälp de behöver. Bakom initiativet till Tandlinjen.se står vi på Aqua Dental, en tandvårdskedja som strävar efter att tillgängliggöra tandvården och på så sätt få fler personer att gå till tandläkaren. Vi på Aqua Dental finansierar Tandlinjen.se under det första året. Vårt mål är att ingen ska behöva känna oro eller tycka att det är omständligt att gå till tandläkaren. Just nu bemannas tandlinjen.se av medarbetare från Aqua Dental.