Dataskyddspolicy

Det här dokumentet beskriver hur dina personuppgifter behandlas när du kontaktar Tandlinjen.se. Här får du även information om vilka rättigheter du har samt hur du kan komma i kontakt med oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Tjänsten tandlinjen.se drivs av Aqua Dental AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och vi eftersträvar därför alltid att upprätthålla högsta möjliga standard för skyddet av dina personuppgifter. 

Vill du kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd så hittar du våra kontaktuppgifter till Aqua Dental eller vårt dataskyddsombud under punkt ## Kontaktuppgifter.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar endast in de personuppgifter vi behöver för att kontakta dig och ge dig allmänna råd om tandvårdsrädsla. Rådgivningen utgör inte vårdgivande verksamhet och därmed kan inte enskild rådgivning ges (rådgivningen utgör inte vårdgivande verksamhet). Personliga uppgifter du lämnar till oss behandlar vi som hälsodata vilket innebär att vi behöver ditt uttryckliga samtycke för att kunna svara på dina frågor. Vi sparar endast dina uppgifter tills dess att vi har svarat på de frågor du ställt oss, eller om du innan dess skickar ett meddelande till oss och återkallar ditt samtycke (varav vi raderar dina uppgifter). 

Personuppgifter, ändamål och laglig grund för behandlingen

Beroende på hur du väljer att kontakta Tandlinjen.se så behandlar vi dina uppgifter enligt följande: 

Kontaktformulär

När du använder vårt formulär för att kontakta oss behöver du ange följande information:

Ändamålet med behandling av uppgifterna är att samla din kontaktinformation för att vi ska kunna skapa oss en uppfattning om den rädsla du beskriver innan vi kontaktar dig.

Den lagliga grunden är uttryckligt samtycke och vi sparar uppgifterna tills vi antingen kontaktat dig gällande din fråga eller maximalt i tre veckor för de fall vi inte lyckas nå dig. 

Videomöte

När du bokar ett videomöte med oss så behöver du ange följande information:

Ändamålet med behandlingen av uppgifterna är att samla din kontaktinformation och behandla din bokning för videosamtal.

*Personnummer samlas in på grund av bokningssystemet vi använder för videosamtal, vilket är designat för vårdgivning och kräver den typen av identifiering. Däremot så kommer inte informationen journalföras och personnumret kommer raderas samtidigt som de andra personuppgifterna. 

Den lagliga grunden är uttryckligt samtycke och uppgifterna sparas i 30 dagar, därefter raderas uppgifterna. 

Telefon

Om du ringer in till Tandlinjen.se så sparar vi inga uppgifter om dig. 

Om du samtycker till att ta emot utskick om Aqua Dentals tjänster och produkter

Om du samtycker till att ta emot utskick från Aqua dental så kommer vi samla in följande personuppgifter:

Ändamålet med behandlingen av uppgifterna är att kunna skicka dig marknadsföring om produkter och tjänster från Aqua Dental. Vi sparar dessa uppgifter i ett år från det att du lämnade samtycket. I varje marknadsföringsutskick har du möjlighet att dra tillbaka ditt samtycke, och du kan när som helst skicka ett meddelande till dataskydd@aquadental.se och återkalla ditt samtycke. 

Vilka delar vi delar din information till

Aqua Dental lämnar inte ut dina personuppgifter till någon utomstående part, däremot har vi ett antal tjänsteleverantörer som på uppdrag av oss behandlar personuppgifter åt Aqua Dental. Vi vill vara tydliga med att dessa tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter på uppdrag av Aqua Dental som vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert. Aqua Dental förblir ansvarig för att värna och skydda personuppgifter även när tjänsteleverantörer hanterar personuppgifterna.

Externa tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för tjänster på Tandlinjen.se på uppdrag av Aqua Dental: 

Vi vill understryka att leverantörer inte får någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som krävs för att uppfylla sitt avtal gentemot Aqua Dental och Tandlinjen.se åtagande gentemot dig.

Dina rättigheter 

Kontaktuppgifter

Aqua Dental AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556812-1189 och har sitt säte på Vasagatan 12, 0 tr, 111 20 Stockholm. Dataskyddsombud är Signet Consulting AB. Om du har frågor på den här policyn eller övriga frågor avseende integritet och dataskydd så kontakta dataskydd@aquadental.se.

—-


Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2023-09-24